II. Klubová výstava KCHBC České Budějovice

06.10.2013 20:00

3.8.2013 na II. klubové výstavě KCHBC v Českých BUdějovicích získali Cairo Black Wilwarin ve třídě otevřené ocenění Výborný 3. a Claudia Black Wilwarin ve třídě otevřené ocenění Výborná.